Tukioppaat

Nämä oppaat koskevat vuoden 2019 alusta alkaen tehtyjä päätöksiä. Ennen vuotta 2019 tehdyissä päätöksissä voimassa olleet tukiohjeet löytyvät Ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

HUOM! Esitys- ja levitystoiminnan tukiopasta päivitetty 9.10.2020.
Tuotannon tukioppaita (kehittämis-, slate-, tuotanto-, 50/50-tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki) on päivitetty huhtikuussa 2020 koskien elokuvasäätiön logon ja alkutunnisteen käyttöä. Tuotanto- ja 50/50-tuotantotuen tukioppaisiin on lisäksi lisätty tietoa loppuselvityksen tuotantoraportista.

Tukioppaat

TUOTANTO

Käsikirjoitusapuraha (pdf)

Kehittämistuki (pdf)

Slate-kehittämistuki (pdf)

Tuotantotuki (pdf)

50/50-tuotantotuki (pdf)

Markkinointi- ja levitystuki (pdf)

Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille (pdf)

ESITYS JA LEVITYS

Esitys- ja levitystoiminnan tuet (pdf)

Elokuvafestivaalin toimintatuki (pdf)

KULTTUURIVIENTI

Hanketuki (pdf)

Materiaalituki (pdf)

Matkatuki (pdf)

MUUN ELOKUVAKULTTUURIN EDISTÄMINEN

Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki (pdf)

Vieritä ylös