Muistilista kehittämistuen sopimusliitteistä

Tuenvarauspäätöksellä säätiö tekee tuenhakijalle ehdollisen tukivarauksen. Myönteisen tuenvarauspäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista.

Kehittämistuesta on allekirjoitettava tukisopimus säätiön ja tuensaajan välillä kolmen (3) kuukauden kuluessa myönteisen tuenvarauspäätöksen tekemisestä.

KEHITTÄMISTUKISOPIMUKSEN allekirjoittamisen edellytyksenä on, että TUOTANTOYHTIÖ ON LADANNUT KAIKKI ALLA LUETELLUT SOPIMUSLIITTEET SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN!

1. TUKISOPIMUKSEN LIITTEET

 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kehittämissuunnitelma
 • yksityiskohtaisesti eritelty kehittämisen kustannusarvio
 • kehittämisen rahoitussuunnitelma
 • sopimukset tai sitovat vahvistukset muusta rahoituksesta, jotka osoittavat että rahoitussuunnitelman mukainen muu rahoitus toteutuu täysimääräisenä
 • tuottajan allekirjoittama selvitys tuotantoyhtiön omarahoituksesta
 • asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
 • muut hankkeen toteutumisen ja tuen myöntämisen edellyttämät sopimukset

2. REKISTERÖITYÄ YHTEISÖÄ KOSKEVAT ASIAKIRJAT

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)(osakasluettelo toimitetaan vain kerran, ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Pidä huolta, että aikaisemmin toimittamasi liitteet ovat ajan tasalla. Esimerkiksi, että kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vastaavat tehtyä tuenvarauspäätöstä.

Liitä vaadittavat liitteet sähköiseen järjestelmään:

1) elokuvaa koskevat liitteet Hakemuksen tietoihin ja
2) rekisteröityä yhteisöä koskevat asiakirjat Hakijan tietoihin.

Kun kaikki vaadittavat liitteet ovat järjestelmässä ilmoita siitä tuotantokoordinattori Maria Leskiselle puh (09) 6220 3016 / maria.leskinen@ses.fi. Sopimus laaditaan edelleen kirjallisena tuottajan ja elokuvasäätiön välillä.

Vieritä ylös