SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TUKITOIMINTA

Suomen elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon, esittämiseen ja levittämiseen sekä kulttuuriviennin tarpeisiin. Tukivaransa säätiö saa kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista. Säätiön jaettavissa olevat tukivarat ovat noin 25 miljoonaa euroa vuosittain.

Elokuvatuotannon tukia voivat hakea Suomessa rekisteröidyt tuotantoyhtiöt. Käsikirjoitusapurahaa myönnetään ammattimaisille fiktio- ja dokumenttikäsikirjoittajille tai työryhmille. Elokuvalevityksen tukia myönnetään elokuvien levitysyhtiöille ja elokuvafestivaaleille ja esittämisen tukia elokuvateattereille. Kulttuuriviennin tukia voidaan myöntää tuotantoyhtiölle, elokuvan kansainvälisten levitysoikeuksien haltijalle, tekijälle tai tekijäryhmälle.

Elokuvasäätiö arvioi tuotannon tukia hakevat hankkeet sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Tukiryhmistä vastaavat esittelijät tuovat päätösesityksensä säännölliseen tukipäätöskokoukseen, jossa elokuvasäätiön hallitus hyväksyy päätökset. Tarkemmat tiedot eri tukiryhmien esittelijöistä löydät säätiön henkilökunnan toimenkuvista.

Elokuvasäätiön tukien haku on jatkuva eli tukihakemuksen voi jättää säätiön sähköiseen hakujärjestelmään milloin tahansa. Tukihakemuksille on kuitenkin määritelty viimeiset jättöajat, niitä käsittelevien tukipäätöskokousten aikataulun mukaisesti. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään ladatut hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Säätiössa haettavana olevat tukimuodot ja niiden hakuajat sekä tukipäätöskokousten aikataulut löytyvät Haettavat tuet ja hakuajat -sivulta. Tukipäätökset julkistetaan noin viikon kuluessa päätöskokouksesta.

Kaikkia elokuvasäätiön tukia haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee käydä läpi elokuvasäätiön tukiopas. Tutustu myös ohjeisiin ja lomakkeisiin.

Vieritä ylös