Stödguider

Produktionsstöd

Stipendium för manuskript (pdf)

Utvecklingsstöd (pdf)

Slate-utvecklingsstöd (pdf)

Produktionsstöd (pdf)

50/50-produktionsstöd (pdf)

Marknadsförings- och distributionsstöd (pdf)

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel (pdf)

Visnings- och distributionsstöd

Visning och distribution (pdf) – uppdaterad i november 2020

Verksamhetsstöd för filmfestivaler (pdf)

Stöd för kulturexport

Projektstöd (pdf)

Materialstöd (pdf)

Resebidrag (pdf)

Stöd för främjande av annan filmkultur

Stöd för främjande av annan filmkultur (pdf)

Scroll to Top