Information om stödets innehåll, ansökningsprocessen och beslutens villkor finns i varje stödkategoris Ansökningsinformation.

PRODUKTIONSSTÖD

Stipendium för manuskript

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd (slate)

Produktionsstöd

50/50-produktionsstöd

Marknadsföring- och distributionsstöd

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSSTÖD

Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning

Verksamhetsstöd för filmbiografer

Marknadsförings-och distributionsstöd för digitalaplattforma

Utbildningsstöd

Stöd för digitalisering av inhemsk film

Festivalstöd

STÖD FÖR KULTUREXPORT

Projektstöd

-

Materialstöd

-

Resebidrag

-

 

Scroll to Top