Ansökningsinformation ska uppdateras så snart som möjligt. Vi tackar för ert tålamod!

 

Ansökan av filmstiftelsens stöd är fortlöpande och stödansökningar kan lämnas in via elektroniska ansökningssystemet när som helst. Ansökningarna har ändå en sista inlämningsdag i enlighet med stödbeslutsmötenas tidtabeller. Ansökningstiden slutar alltid kl. 24:00.

Efter att ansökningstiden gått ut övergår ansökningarna till nästa ansökningsomgång. Sista inlämningsdagen angår också ansökningens bilagor. Tilläggsinformation om stödets innehåll, ansökningsprocessen och beslutens villkor finns i varje stödkategoris Ansökningsinformation.

Produktionsstöd

Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer
Sista inlämningsdag:
13.2.2019 (Beslut fattas vecka 13)
24.4.2019 (Beslut fattas 8–10 veckor efter inlämningsdag)
6.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
30.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Stipendium för manuskript / tv-serier
Sista inlämningsdag:
27.3.2019 (Beslut fattas 8–10 veckor efter inlämningsdag)
11.9.2019 (Beslut fattas vecka 44)
Stödguide (pdf)

Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
20.3.2019 (Beslut fattas 8–10 veckor efter inlämningsdag)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Utvecklingsstöd / kortfilmer, dokumentärfilmer, serier (under 22 min/avsnitt)
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
20.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Utvecklingsstöd / långfilmer, serier (22 min eller längre /avsnitt)
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
27.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Utvecklingsstöd för flera filmer
Sista inlämningsdag:
7.12.2018 (Beslut fattas vecka 10/2019)
Stödanvisningar (pdf, s. 7)

Produktionsstöd / kortfilmer, dokumentärfilmer, serier (under 22 min/avsnitt)
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
20.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Produktionsstöd / långfilmer, serier (22 min eller längre /avsnitt)
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
27.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

50/50-produktionsstöd
Sista inlämningsdag:
7.12.2018 (Beslut fattas vecka 10/2019)
Stödanvisningar (pdf, s. 19)

Marknadsförings- och distributionsstöd / kortfilmer, dokumentärfilmer
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
20.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Marknadsförings- och distributionsstöd / långfilmer
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
27.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
27.3.2019 (Beslut fattas vecka 23)
8.8.2019 (Beslut fattas vecka  41)
21.10.2019 (Beslut fattas vecka 51)
Stödguide (pdf)

Distributions- och visningsstöd

Marknadsförings- och distributionsstöd för digital plattform
Sista inlämningsdag:
31.5.2019 (Beslut fattas vecka 25)
31.10.2019 (Beslut fattas vecka 50)
Stödguide (pdf)

Stöd för digitalisering av inhemsk film
Sista inlämningsdag:
28.2.2019 (Beslut fattas vecka 13)
31.10.2019 (Beslut fattas vecka 50)
Stödguide (pdf)

Programstöd
Sista inlämningsdag:
29.3.2019 (Beslut fattas vecka 17)
31.8.2019 (Beslut fattas vecka 39)
30.11.2019 (Beslut fattas vecka 50)
Stödguide (pdf)

Verksamhetsstöd för filmbiografer
Sista inlämningsdag:
10.1.2020 (Beslut fattas vecka 3/2020)
Stödguide (pdf)

Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning
Sista inlämningsdag:
28.2.2019 (Beslut fattas vecka 13)
30.4.2019 (Beslut fattas vecka 23)
31.10.2019 (Beslut fattas vecka 50)
Stödguide (pdf)

Utbildningsstöd
Sista inlämningsdag:
31.5.2019 (Beslut fattas vecka 25)
31.10.2019 (Beslut fattas vecka 50)
Stödguide (pdf)

Festivalstöd
Sista inlämningsdag:
9.1.2019 (Beslut fattas vecka 10)
Stödguide (pdf)

Stöd för kulturexport

Det finns inte sista inlämningsdag för stöd för kulturexport. Applikationerna behandlas när de kommer. Behandlingstiden är cirka 3–8 veckor efter ansökan och alla bilagor har tagits emot.

Projektstöd
Stödguide (pdf)

Materialstöd
Stödguide (pdf)

Resebidrag
Stödguide (pdf)