Information om stödets innehåll, ansökningsprocessen och beslutens villkor finns i varje stödkategoris Ansökningsinformation.

PRODUKTIONSSTÖD

Stipendium för manuskript

-

Utvecklingsstöd

Slate-utvecklingsstöd

Produktionsstöd

50/50-produktionsstöd

Extra produktionsstöd för filmproduktioner

Marknadsföring- och distributionsstöd

Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSSTÖD

Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning

Verksamhetsstöd för filmbiografer

Extra verksamhetsstöd till biografer

Importstöd

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

Marknadsförings-och distributionsstöd för digitalaplattforma

Utbildningsstöd

  • Ansökningsinformation: utbildningsstöd
    Ansökningsprocessen är fortlöpande. Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämningen av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–8 veckor. Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Festivalstöd

STÖD FÖR KULTUREXPORT

Projektstöd

-

Materialstöd

  • Ansökningsinformation: materialstöd för kulturexport
    Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3-10 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in. Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Resebidrag

  • Ansökningsinformation: resebidrag för kulturexport
    Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3-10 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in. Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Stöd för främjande av annan filmkultur

Stöd för främjande av annan filmkultur

 

Scroll to Top