Finlands filmstiftelse beviljar stöd till professionell produktion, distribution och visning av film samt stöd till kulturexport av film. Stiftelsen erhåller alla sina stödmedel från Veikkaus vinstmedel. Stiftelsens årliga stödmedel är ca 25 miljoner euro.

Produktionsbolag som är registrerade i Finland kan söka stöd från stiftelsen. Manusstöd beviljas professionella manusförfattare av fiktions- och dokumentärfilm eller till arbetsgrupper. Stöd till distribution av film beviljas distributörer av film och biograferna kan beviljas stöd till visning. Stöd till kulturexport kan beviljas till produktionsbolag, till innehavaren av de internationella visningsrätterna till filmen, till filmaren eller till filmteamet.

Filmstiftelsen bedömer projekten som en helhet och beaktar aspekter på både innehåll, uttryck och produktion. I bedömningen tas också i beaktande konstnärliga, professionella och ekonomiska förutsättningar för projektets genomförande. De olika stödkategoriernas föredragande presenterar projekten som föreslås få stöd under de regelbundna beslutsmötena och stiftelsens styrelse godkänner förslagen. Ansökningstider finns på ansökningstider sida.

Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer, i medeltal är tidtabellen 4–6 veckor från det ansökningen har kommit till stiftelsen. Man anhåller om samtliga stöd av filmstiftelsen via ett elektroniskt ansökningssystem (svenska version är under arbete). Den som söker stöd bör gå igenom tilläggsinformationen för hur man söker stöd och vilka bilagor man skall bifoga till ansökningen.

Scroll to Top