Ansökningsinformation: stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

Ansökningstiden går ut: 20.10.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 50.

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden går ut 20.10.2020 kl 24:00.

MÅL

Filmstiftelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion. Manusbidraget är ämnat för författararbete som leder till fortsatt utveckling av projektet och produktion av filmen.

FÖR VEM?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell filmförfattare eller arbetsgrupp.

FÖR VAD OCH HUR MYCKET?

Manusbidraget är ämnat för skrivandet och för bakgrunds- och kartläggningsarbetet av manuskript för fiktion-, animation-, barnfilm eller – serier eller en kombination av dessa som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stipendiets belopp
Stipendiet beviljas per stipendiemånad och för ett manuskript beviljas högst tolv (12) stipendiemånader. Det månatliga stipendiet är 1900 €/månad.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

HUR ANSÖKER MAN OM STÖD?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

ANSÖKNINGENS BILAGOR

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • En plan för manuskriptet enligt stiftelsen modell: ses.fi/sv/stodverksamhet/instruktioner-och-blanketter
 • En mer ingående innehållsbeskrivning
  Innehållsbeskrivningen för en långfilm kan vara:

  – Treatment / Step outline / en version av manuset / annan innehållsbeskrivning
  Innehållsbeskrivningen för en kortfilm kan vara:

  – Treatment / Step outline / en version av manuset / annan innehållsbeskrivning
 • Författarens ord och arbetsplan

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

HUR BEDÖMS ANSÖKNINGEN?

Stipendium beviljas enligt bedömning. Stöd kan beviljas för skrivandet av ett manus som anses vara en kulturprodukt som författar en konstnärlig helhet och vars innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet.

Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Manusansökningens  bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och konstnärlig helhet. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga och yrkesmässiga förutsättningar att genomföra projektet. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

SPECIALVILLKOR

 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör lämna in stipendiearbetet bland bilagorna i stiftelsens elektroniska ansökningssystem

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

MEDDELANDE OM BESLUT

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller stipendium för manuskript på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003).

TILLÄGGSUPPGIFTER

Produktionskoordinator Susanna Haarla, tel. (09) 6220 3033, susanna.haarla(at)ses.fi

Scroll to Top