Ansökningsinformation: resebidrag för kulturexport

Ansökningstid

Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3-8 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in. Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Mål

Bidragets mål är att främja finska filmaktörers internationalisering och internationell distribution samt att förstärka inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Resebidrag beviljas filmmakare eller produktionsbolag för resekostnader till internationella filmevenemang utomlands ifall produktionsbolagets eller filmmakarens film visas i tävlingsserier eller annat officiellt program.

Filmstiftelsen driver kulturexport för filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland.

Stöd för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan ansökas för färdiga eller nästan färdigställda fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilmer  eller en kombination av dessa  i form av  långfilm, kortfilm eller serie.

För vad och hur mycket?

Resebidraget är ämnat för filmmakarnas rimliga resekostnader (inte för dagpenning). Stödet beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in aktörer och står för logikostnaderna av vistelsen.

Resebidrag kan också beviljas för på stiftelsens initiativ startade exportfrämjande resor.

Stöd kan beviljas av motiverade skäl till 100% av de nödvändiga kostnaderna. Man bör ansöka om resebidraget inom 6 månader efter att resan avslutats.

Resebidragets kostnader godkänns exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur bedöms ansökningen?

Resebidrag beviljas enligt bedömning. Ansökningar bedöms enligt produktionsbolagens och filmmakarnas behov för internationalisering. Också evenemangets internationella betydelse påverkar beslutet. Stödet beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in aktörer och står för logikostnaderna för vistelsen. Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • reseplanen eller -rapporten med evenemangets betydelse för filmens eller filmmakarens internationalisering
 • inbjudan till evenemanget
 • ett sammandrag av resekostnaderna och stödrapport (med utdrag av bokföringen eller kvitton över utgifter)

Specialvillkor

 • Stöd kan beviljas för distributionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den
  1) författar en konstnärlig helhet
  2) dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
  3) filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.
 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om stöd för kulturexport på basen av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under första styrelsemötet efter inlämning av ansökan och dess bilagor. Hanteringstiden är ca 3–8 veckor.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Tilläggsuppgifter

Lång fiktionsfilm, dramaserier med över 22 min avsnitt: koordinator för kulturexport Jenni Domingo, p. (09) 6220 3032, jenni.domingo(at)ses.fi

Dokumentärer (över 30 min) planerare för kulturexport Suvi Railo, tel. (09) 6220 3021, suvi.railo(at)ses.fi

Kortfilmer (inkl. dokumentärer under 30 min), tv-serier med under 22 min avsnitt) planerare för kulturexport  Otto Suuronen, tel. (09) 6220 3019, otto.suuronen(at)ses.fi

Tilläggsinformation om ansökan och beviljat stöd finns i stödguiden.

Scroll to Top