Produktion

Finlands filmstiftelse beviljar produktionsstöd för professionell finsk filmproduktion. Stiftelsen har som målsättning att främja en högklassig, mångsidig och egenartad finsk filmproduktion. Filmstiftelsen är den mest betydelsefulla finansiären av film i Finland. Stiftelsens produktionsstöd utgör i medeltal 40 procent av produktionskostnaderna för en fiktionsfilm. Filmstiftelsen understöder årligen i medeltal 70–80 filmproduktioner. Stiftelsen delas ut över 20 miljoner euro i stöd till produktion av film. Av det stöd filmstiftelsen beviljar är 84 % produktionsstöd.

Stöd kan beviljas på ansökan för långa spelfilmer, kortfilmer, dokumentärfilmer, animationer, barnfilmer och televisionsserier samt för internationella samproduktion.

Sitftelsen understöder årligen i medeltal 25 långa spelfilmer, 30 dokumentärfilmer och 25 korta fiktions- och animationsfilmer.

Stöd kan beviljas till internationella samproduktioner, om det finns en finsk samproducent, en konstnärlig och/eller teknisk insats från Finland och åtminstone tv-distributionen i Finland garanterad. Stiftelsen har under de senaste tre åren stött över 40 internationella produktioner med totalt över 10 miljoner euro.

Man anhåller om samtliga stöd av filmstiftelsen via ett elektroniskt ansökningssystem (svenska version är under arbete).

Arbetsfördelningen vid produktionsavdelningen

Scroll to Top