Kulturexport

Finlands filmstiftelse ansvarar för kulturexporten och den internationella information som avser inhemska filmer. Syftet med verksamheten är att göra den finska filmkonsten och kulturen kända och främja spridningen av finsk film till utlandet: en betydande internationell festival utgör en kanal för många finska filmer att spridas till marknaderna i utlandet.

Finlands filmstiftelse följer med förändringar i hur filmer sprids och reagerar på sådana. Den ledande principen för verksamheten är att anvisa varje film ett sådant visningsställe, att den når den utländska publiken. Antalet åskådare som nås på detta sätt utgör ett betydande tillskott till den årliga åskådarmängden av finsk film. De finska filmveckorna som ordnas av filmstiftelsen på olika håll i världen kompletterar festivalverksamheten. Finlands ambassader och kulturinstitut är samarbetsparter för filmveckorna.

Finlands filmstiftelse deltar tillsammans med de andra nordiska filminstituten i försäljningsmarknaderna vid filmfestivalerna i Berlin, Cannes och Toronto. Inom området för kortfilm och dokumentärfilm samarbetar de nordiska instituten och filmstiftelsen vid de internationella festivalerna i Clermont-Ferrand i Frankrike, vid de internationella filmfestivalerna för dokumentärfilm (IDFA) i Amsterdam och vid evenemanget Nordisk Panorama i Malmö.

Filmstiftelsen beviljar även stöd för kulturexport för att understöda att finsk film sprids utomlands.

Arbetsfördelningen vid kultur export avdelningen

Scroll to Top