FILMSTIFTELSENBILAGA

Lasse Saarinen

verkställande direktör,

09) 6220 300

lasse.saarinen@ses.fi

Leder och utvecklar stiftelsens verksamhet enligt styrelsen godkänd strategi, andra linjedragningar eller anvisningar, och verkställer styrelsens beslut. Verkställande direktören ombesörjer stiftelsens löpande förvaltning och anställer och avskedar stiftelsens befattningshavare.

FÖRVALTNING

Niina Otva

förvaltningschef

(09) 6220 3028

niina.otva@ses.fi

Godkänner stödavtalen- och utredningarna, och ansvarar för ekonomisk rådgivning åt produktionsstödsavdelningens stödklienterna.

Pirjo Harmainen

redovisningsspecialist

(09) 6220 3036

pirjo.harmainen@ses.fi

Ansvarar för fakturering, betalningar, redovisning och andra administrativa uppgifter. Ansvarar för behandling av rapporter för långa fiktionsfilmers produktions-, marknadsförings- och distributionsstöd och slate-stöd.

Kaisa Nirkkonen

ledningens specialmedarbetare

(09) 6220 3017

kaisa.nirkkonen@ses.fi

Arbetar som assistent åt verkställande direktören och som sekreterare för stiftelsens styrelse.

Maarit Luukkonen

koordinator, kontorstjänster

(09) 6220 300

maarit.luukkonen@ses.fi

Ansvarar för telefonväxeln, för kundservice, för mottagande av gäster, för information med e-post och för andra kansliuppgifter.

Jussi-Pekka Isoviita

övervakare av ADB-systemet

(09) 6220 3052

jussi-pekka.isoviita@ses.fi

Ansvarar för stiftelsens dataförvaltning samt ADB-system och utrustning.

Tomi Sonck

tekniker

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Fungerar som stödperson för filmstiftelsens personal i fråga om datateknik och fungerar som sakkunnig för stiftelsen i fråga om visningsteknik. Ansvarar för filmstiftelsens fastighet.

KOMMUNIKATION OCH FORSKNING

Reetta Hautamäki

kommunikationschef

(09) 6220 3044

reetta.hautamaki@ses.fi

Ansvarar för informationen, för www-sidorna och för publikationer, för filmstatistik samt för att arrangera olika besök och evenemang.

Marjo Pipinen

kommunikationsspecialist

(09) 6220 3020

marjo.pipinen@ses.fi

Hanterar stiftelsens sociala medier, bistår med att uppdatera webbsidor och att producera nyhetsbrev och publikationer.

Petri Peltonen

sakkunnig/statistik och undersökningar

(09) 6220 3034

petri.peltonen@ses.fi

Ansvarar för insamlingen av information och statistikförningen för hela filmbranschen. Koordinerar stiftelsens forskningsverksamhet.

PRODUKTION

Pirjo Koskelo

controller, produktion

(09) 6220 3031

pirjo.koskelo@ses.fi

Ansvarar för behandling av ansökningar och stödavtal för långa fiktionsfilmers produktions-, markandasförings- och distributionsstöd och slate-stöd.

Tiina Kivelä

produktionskoordinator

(09) 6220 3016

tiina.kivela@ses.fi

Ansvarar för behandling av ansökningar, stödavtal och rapporter för utvecklingsstöd.

Susanna Haarla

produktionskoordinator

(09) 6220 3033

susanna.haarla@ses.fi

Ansvarar för manusstipendiets ansöknings- och stödprocess och kortfilmers, dokumentärers och dramaseriers stödavtal.

Kaisu Isto

filmkonsulent

(09) 6220 3037

kaisu.isto@ses.fi

Presenterar beslut för stipendier för manuskript av fiktiva kort- och långfilmer samt tv-serier.

Sarita Koskelin

filmkonsulent

(09) 6220 3039

sarita.koskelin@ses.fi

Presenterar stödbesluten för lång fiktionsfilm och TV-dramaserier (utvecklings-, och produktionsstöd samt markandsförings- och distributionsstöd).

Piia Nokelainen

filmkonsulent

(09) 6220 3025

piia.nokelainen@ses.fi

Presenterar stödbeslut för kort- och dokumentärfilmer och korta TV-serier (utvecklings-, produktions- och markandsförings- och distributionsstöd) samt stipendier för manuskript av dokumentärfilmer.

Kari Paljakka

filmkonsulent

(09) 6220 3012

kari.paljakka@ses.fi

Presenterar långfilmers stödbeslut och tar hand om internationella samproduktioner, i vilka ett finskt produktionsbolag är minoritetsproducent (utvecklings-, och produktionsstöd samt markandsförings- och distributionsstöd). Fungerar som nationella representantantens ersättare för Finland i Eurimages-fonden.

Pekka Uotila

filmkonsulent

(09) 6220 3033

pekka.uotila@ses.fi

Presenterar stödbeslut för kort- och dokumentärfilmer och korta TV-serier (utvecklings-, produktions- och markandsförings- och distributionsstöd) samt stipendier för manuskript av dokumentärfilmer.

Petri Rossi

Eurimages representant

(09) 6220 3030

petri.rossi@ses.fi

Fungerar som nationell representant för Finland i Eurimages-fonden.

DISTRIBUTION

Harri Ahokas

chef för distribution i hemlandet

(09) 6220 3035

harri.ahokas@ses.fi

Ansvarar för stöden för visnings- och distributionsverksamhet och för stöd för marknadsföring och distribution.

INTERNATIONELL AVDELNING

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

(09) 6220 3036

jaana.puskala@ses.fi

Fungerar som förman för kulturexportavdelningen och är en del av stiftelsens direktion. Ansvarar för distributionen till festivaler och för annan internationell promotion, samt för stödet för kulturexport vad avser långfilmer.

Jenni Domingo

koordinator, kulturexport / långfilm

(09) 6220 3032

jenni.domingo@ses.fi

Fungerar som presenterare av långfilmers rese- och materialstöd, gör avtal för långfilmers internationella projektstöd och hjälper sökande med ansökningsprocessen. Ansvarar också för planering och genomförande av långfilmers festivaldistribution tillsammans med kulturexportchefen och produktionsbolaget.

Suvi Railo

planerare / kulturexport av dokumentärfilmer

(09) 6220 3021

suvi.railo@ses.fi

Presenterar stöden för export av dokumentärfilmer. Ansvarar för festivaldistribution av dokumentärfilmer och rådgiver i ärenden om internationell efterfrågan av dokumentärfilmer. Tjänar dokumentärfilmer som beviljats stiftelsens eller AVEK:s produktionsstöd.

Otto Suuronen

planerare / kulturexport av kortfilm

(09) 6220 3019

otto.suuronen@ses.fi

Presenterar stöden för export av kortfilm (inkl. dokumentärfilmer under 30 min). Ansvarar för festivaldistribution av kortfilmer och rådgiver i ärenden om internationell efterfrågan av kortfilmer. Tjänar kortfilmer som beviljats stiftelsens eller AVEK:s produktionsstöd. Fungerar också som kurator för stiftelsens egna filmvisningar och dylika evenemang.

Arttu Manninen

assistent för kulturexport

(09) 6220 3032

arttu.manninen@ses.fi

Ansvarar för cirkulationen av filmkopior.

KINO K-13

Riitta Haapiainen

biografchef

(09) 6220 3027

riitta.haapiainen@ses.fi

Ansvarar för verksamheten i biografsalong Kino K-13; reserveringar, kundservice och fakturering. Sköter om filmvisningar och arrangemang vid tillställningar. Svarar för barnföreställningarna. Sköter också klassifikation av filmers åldersgränser.

Tomi Sonck

tekniker

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Ansvarar för underhåll och utveckling av visnings- och mötestekniken för Kino K-13. Fungerar också som stödperson för filmstiftelsens personal i fråga om datateknik och fungerar som sakkunnig för stiftelsen i fråga om visningsteknik.

CREATIVE EUROPE DESK / MEDIA

Kerstin Degerman

verksamhetsledare

(09) 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Ansvarar för Creative Europe -verksamheten i Finlands filmstiftelsen, Media-programmets projektrådgivning, förvaltning och rapportering. Föreläser också i filmbranschens olika läroanstalter.

Inkeri Lundgren

informatör vid Creative Europe Desk

(09) 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi

Ansvarar för kommunikation och statistik som berör EU:s Creative Europe -programmet. Sköter också uppdatering av Medias hemsidor och rådgiver i frågor som berör stöden.

Scroll to Top