Personal och kontaktuppgifter

Lasse Saarinen

verkställande direktör,

09) 6220 300

lasse.saarinen@ses.fi

Leder och utvecklar stiftelsens verksamhet enligt styrelsen godkänd strategi, andra linjedragningar eller anvisningar, och verkställer styrelsens beslut. Verkställande direktören ombesörjer stiftelsens löpande förvaltning och anställer och avskedar stiftelsens befattningshavare.

FÖRVALTNING

Niina Otva

förvaltningschef

(09) 6220 3028

niina.otva@ses.fi

Ansvarig för filmstiftelsens ekonomi och administration. Fungerar som VDs suppleant.

Pirjo Harmainen

redovisningsspecialist

(09) 6220 3036

pirjo.harmainen@ses.fi

Ansvarar för fakturering, betalningar, redovisning och andra administrativa uppgifter. Ansvarar för behandling av rapporter för långa fiktionsfilmers produktions-, marknadsförings- och distributionsstöd och slate-stöd.

Kaisa Nirkkonen

ledningens specialmedarbetare

(09) 6220 3017

kaisa.nirkkonen@ses.fi

Arbetar som assistent åt verkställande direktören och som sekreterare för stiftelsens styrelse.

Maarit Luukkonen

koordinator, kontorstjänster

(09) 6220 300

maarit.luukkonen@ses.fi

Ansvarar för telefonväxeln, för kundservice, för mottagande av gäster, för information med e-post och för andra kansliuppgifter.

Jussi-Pekka Isoviita

övervakare av ADB-systemet

(09) 6220 3052

jussi-pekka.isoviita@ses.fi

Ansvarar för stiftelsens dataförvaltning samt ADB-system och utrustning.

Tomi Sonck

tekniker

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Fungerar som stödperson för filmstiftelsens personal i fråga om datateknik och fungerar som sakkunnig för stiftelsen i fråga om visningsteknik. Ansvarar för filmstiftelsens fastighet.

KOMMUNIKATION OCH FORSKNING

Reetta Hautamäki

kommunikationschef

(09) 6220 3044

reetta.hautamaki@ses.fi

Ansvarar för informationen, för www-sidorna och för publikationer, för filmstatistik samt för att arrangera olika besök och evenemang.

Marjo Pipinen

kommunikationsspecialist

(09) 6220 3020

marjo.pipinen@ses.fi

Hanterar stiftelsens sociala medier, bistår med att uppdatera webbsidor och att producera nyhetsbrev och publikationer.

Petri Peltonen

sakkunnig/statistik och undersökningar

(09) 6220 3034

petri.peltonen@ses.fi

Ansvarar för insamlingen av information och statistikförningen för hela filmbranschen. Koordinerar stiftelsens forskningsverksamhet.

PRODUKTION

Matti Paunio

produktionschef

(09) 6220 3038

matti.paunio@ses.fi

Verkar som förman för konsulenterna och distributionens presenterare och ansvarar för verksamhetens planering och budgeten inom produktionsavdelningen. Verkar också som den finska företrädaren i Eurimages-fonden och koordinerar stiftelsens internationella utbildnings- och finansieringsprojekt.

Pirjo Koskelo

controller, produktion

(09) 6220 3031

pirjo.koskelo@ses.fi

Ansvarar för behandling av ansökningar och stödavtal för långa fiktionsfilmers produktions-, markandasförings- och distributionsstöd och slate-stöd.

Tiina Kivelä

produktionskoordinator

(09) 6220 3016

tiina.kivela@ses.fi

Ansvarar för behandling av ansökningar, stödavtal och rapporter för utvecklingsstöd.

Susanna Haarla

produktionskoordinator

(09) 6220 3033

susanna.haarla@ses.fi

Ansvarar för manusstipendiets ansöknings- och stödprocess och kortfilmers, dokumentärers och dramaseriers stödavtal.

Kaisu Isto

filmkonsulent

(09) 6220 3037

kaisu.isto@ses.fi

Presenterar beslut för stipendier för manuskript av fiktiva kort- och långfilmer samt tv-serier.

Sarita Koskelin

filmkonsulent

(09) 6220 3039

sarita.koskelin@ses.fi

Presenterar stödbesluten för lång fiktionsfilm och TV-dramaserier (utvecklings-, och produktionsstöd samt markandsförings- och distributionsstöd).

Kari Paljakka

filmkonsulent

(09) 6220 3012

kari.paljakka@ses.fi

Presenterar långfilmers stödbeslut och tar hand om internationella samproduktioner, i vilka ett finskt produktionsbolag är minoritetsproducent (utvecklings-, och produktionsstöd samt markandsförings- och distributionsstöd). Fungerar som nationella representantantens ersättare för Finland i Eurimages-fonden.

Iris Olsson

filmkonsulent

(09) 6220 3022

iris.olsson@ses.fi

Presenterar stödbeslut för kort- och dokumentärfilmer och korta TV-serier (utvecklings-, produktions- och markandsförings- och distributionsstöd) samt stipendier för manuskript av dokumentärfilmer.

Eero Tammi

filmkonsulent

tel. (09) 6220 3025

eero.tammi@ses.fi

Presenterar stödbeslut för kort- och dokumentärfilmer och korta TV-serier (utvecklings-, produktions- och markandsförings- och distributionsstöd) samt stipendier för manuskript av dokumentärfilmer.

DISTRIBUTION

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

(09) 6220 3035

ilmari.arnkil@ses.fi

Ansvarar för stöden för visnings- och distributionsverksamhet.

INTERNATIONELL AVDELNING

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

(09) 6220 3036

jaana.puskala@ses.fi

Fungerar som förman för internationell avdelningen och är en del av stiftelsens direktion. Ansvarar för distributionen till festivaler och för annan internationell promotion, samt för beredningen av projektstödbesluten för kulturexport vad avser långfilmer.

Jenni Domingo

koordinator, kulturexport / långfilm

(09) 6220 3032

jenni.domingo@ses.fi

Ansvarar för beredningen av långfilmers rese- och materialstöd, gör avtal för långfilmers internationella projektstöd och hjälper sökande med ansökningsprocessen. Ansvarar också för planering och genomförande av långfilmers festivaldistribution tillsammans med chefen för internationella avdelningen och produktionsbolaget.

Suvi Railo

planerare / kulturexport av dokumentärfilmer

(09) 6220 3021

suvi.railo@ses.fi

Ansvarar för festivaldistribution av dokumentärfilmer (som beviljats stiftelsens produktionsstöd). Ansvarar för beredningen av stödbeslut för export av dokumentärfilmer. Rådgiver i ärenden om internationell efterfrågan av dokumentärfilmer.

Otto Suuronen

planerare / kulturexport av kortfilm

(09) 6220 3019

otto.suuronen@ses.fi

Ansvarar för festivaldistribution av kortfilmer (som beviljats stiftelsens produktionsstöd). Ansvarar för beredningen av stödbesluten för export av kortfilm (inkl. dokumentärfilmer under 30 min). Rådgiver i ärenden om internationell efterfrågan av kortfilmer. Fungerar också som kurator för stiftelsens egna filmvisningar och dylika evenemang.

Arttu Manninen

assistent för kulturexport

044 491 9069

arttu.manninen@ses.fi

Ansvarar för cirkulationen av filmkopior.

KINO K-13

Riitta Haapiainen

biografchef

(09) 6220 3027

riitta.haapiainen@ses.fi

Ansvarar för verksamheten i biografsalong Kino K-13; reserveringar, kundservice och fakturering. Sköter om filmvisningar och arrangemang vid tillställningar. Svarar för barnföreställningarna. Sköter också klassifikation av filmers åldersgränser.

Tomi Sonck

tekniker

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Ansvarar för underhåll och utveckling av visnings- och mötestekniken för Kino K-13. Fungerar också som stödperson för filmstiftelsens personal i fråga om datateknik och fungerar som sakkunnig för stiftelsen i fråga om visningsteknik.

CREATIVE EUROPE DESK / MEDIA

Kerstin Degerman

verksamhetsledare

(09) 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Ansvarar för Creative Europe -verksamheten i Finlands filmstiftelsen, Media-programmets projektrådgivning, förvaltning och rapportering. Föreläser också i filmbranschens olika läroanstalter.

Inkeri Lundgren

informatör vid Creative Europe Desk

(09) 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi

Ansvarar för kommunikation och statistik som berör EU:s Creative Europe -programmet. Sköter också uppdatering av Medias hemsidor och rådgiver i frågor som berör stöden.

Scroll to Top