Kontakt

FINLANDS FILMSTIFTELSE

Öppetider: måndag till fredag klo 9:00–16:00

Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
tel. (09) 6220 300
ses(at)ses.fi

Personliga adresser följer alltid mönstret: förnamn.efternamn@ses.fi

Personal

Ge respons

Finlands filmstiftelses bankkonto:
Nordea Bank Abp
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Facebook: fb.com/elokuvasaatio (på finska)
Instagram: instagram.com/elokuvasaatio (på finska)
Twitter: twitter.com/FinnishFilmFNDN (på engelska)

Kino K-13

tel. (09) 6220 3027
kinok13@ses.fi

ses.fi/kinok13
Facebook: fb.com/KinoK13

Faktureringsinformation

FO-numret: 0202113-9
VAT-nummer (Kino K-13 & egendom): FI02021139

E-faktureringsadress: 003702021139
Förmedlare: Nordea / NDEAFIHH

Faktureringsadress:
Suomen elokuvasäätiö sr
PL 31260
01051 LASKUT

Tillgänglighetsinstruktioner

Adress: Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors
Personlift finns i byggnadens östra ända, adress: Skatuddskajen 11 B, 00160 Helsingfors
Telefon: (09) 6220 300
Epost: ses(at)ses.fi

Finska filmstiftelsens kontor ligger på Skatudden i en magasinsbyggnad från 1800-talet. Största delen av rummen är i byggnadens andra våning, dit det inte går en hiss. Möten kan vid behov ordnas i första våningen, där det finns en personlift.

Kommunaltrafik:

Spårvagn 4, 4H och 5 från centrum 

  • bli av på Köpmansgatans hållplats på Kronobergsgatan
  • fortsätt österut på Kronobergsgatan (spårvagnens håll) ca 120 m
  • vänd till höger till Lilla Hamngatan
  • fortsätt på Lilla Hamngatan över Kanalgatan
  • det är sex trappsteg till ingången
  • ifall du behöver personlift, fortsätt förbi byggnaden och vänd till vänster till Skatuddskajen
  • fortsätt ca 50 m på Skatuddskajens gångväg (till Skatuddskajen 11B)

Parkeringsplatser:

Det finns avgiftsbelagda P-platser vid filmstiftelsens östra ända (mellan Kanalgatan och Skatuddskajen)

Filmstiftelsen har 8 stycken egna bilplatser vid västra ändan, på veckoslut och kvällar finns där oftast plats, men under veckodagar är det antagligen fullsatt. Användning av dessa platser skall alltid vara överenskommet med stiftelsens personal.

Parkeringsplatserna är inte hinderfria. Observera också är parkeringsplatserna på Skatudden är ofta upptagna.

Personlift:

Personliften finns i östra ändan av stiftelsens byggnad, vid Skatuddskajen 11 B. Från liften till Kino K13:s dörr är det ca 30 m på en staketerad, 180 cm bred lastkaj.

Liften är låst. Vår personal hjälper med användning av liften. Vänligen kontakta: kinok13@ses.fi, tel. 09 6220 3027 (Riitta Haapiainen).

Vid Kino K-13:s dörr finns en 10 cm hög tröskel. Våra stora dörrar öppnas inte automatiskt. Vår personal hjälper vid behov.

WC:

I Kino K-13:s lobby finns en annars hinderfri WC, som inte till full grad följer anvisningarna:

  • dörrens öppning är 80 cm bred
  • armstöd finns bara på toalettstolens högra sida, och mellanrum mellan stödet och väggen är bara 70 cm

Tilläggsinformation om Filmstiftelsens tillgänglighet: ses@ses.fi, tel. (09) 6220 300.

Scroll to Top