Kommunikation och forskning

Stiftelsen är i aktiv kontakt med intressenter och media, ger råd till kunder med ärenden till stiftelsen och betjänar media och branschen med olika informationsbehov. Också samhällelig kommunikation hör till stiftelsens kommunikationsverksamhet. I den internationella verksamheten ligger kommunikationens tyngd på inhemska filmens, aktörernas och branschens internationalisering världen runt.

Filmstiftelsen ansvarar också om inhemska filmbranschens officiella statistik. Stiftelsen producerar omfattande statistik över dess egna verksamhet och filmers produktion, distribution och visning. Stiftelsen publicerar Elokuvavuosi-statistikskriften, där filmbranschens centrala siffror sammanfattas samt följer biografernas tittarsiffror på sin hemsida. Stiftelsen publicerar också varje måndag en top 20 -lista på filmer som samlat mest tittare under veckoslutet. Filmstiftelsen producerar också utredningar om filmbranschens verksamhet och utveckling och finansierar vid behov ny forskning på basis av dessa.

Kommunikations- och forskningsavdelningens arbetsfördelning

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för statistik

Finlands filmstiftelses dataskyddsbeskrivning för forskning

FILMSTIFTELSENS KOMMUNIKATIONSKANALER

Social media

Filmstiftelsen kommunicerar på finska i Facebook fb.com/elokuvasaatio och Instagram instagram.com/elokuvasaatio, och på engelska i Twitter twitter.com/FinnishFilmFNDN

Filmnyhetsbrev (förmedling av nyhetsbrev)

Filmstiftelsen förmedlar nyhetsbrev som berör filmbranschen till en epostlista som man kan anmäla sig till via en elektronisk blankett. Med blanketten kan man också beställa filmstiftelsens månadsbrev eller avboka beställningar.

Ifall man vill skicka nyhetsbrev till stiftelsens lista kan man skicka det till ses(at)ses.fi med önskan om förmedling. Filmstiftelsen redigerar inte meddelanden, så nyhetsbrevet skall helst finnas i e-mailens brödtext (inte som bilaga) och brevets innehåll klart i meddelandets rubrik.  Filmstiftelsen ansvarar inte om de förmedlade meddelandens innehåll, med behåller rätten att inte förmedla opassande eller kommersiella nyhetsbrev.

Månadsbrev

Filmstiftelsen skickar ca en gång i månaden ett månadsbrev, där stiftelsens beviljade stöd, inhemska filmers tittarsiffror och internationell framgång presenteras. Finska nyhetsbrevet kan beställas från uutiskirje.ses.fi.

Internationella nyhetsbrevet

Filmstiftelsen skickar ut ett till internationella filmbranschen riktat nyhetsbrev på engelska ca tio gånger om året. Engelska nyhetsbrevet kan beställas från newsletter.ses.fi.

Scroll to Top