Henkilöstön toimenkuvat ja puhelinnumerot

Johto

Lasse Saarinen

johtaja

(09) 6220 300

Johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymän strategian tai muiden linjausten tai ohjeiden mukaisesti ja toimeen panee säätiön hallituksen päätökset. Johtaja huolehtii säätiön juoksevasta hallinnosta ja ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt.

Hallinto

Tomi Sonck

Teknikko

(09) 6220 3027

Toimii henkilöstön tietotekniikan tukena ja säätiön esitystekniikan asiantuntijana. Vastaa säätiön kiinteistöstä.

Pirjo Harmainen

Taloushallinnon asiantuntija

(09) 6220 3036

Vastaa laskutuksesta, maksatuksesta ja kirjanpidosta, muista taloushallinnon tehtävistä sekä loppuselvitysten käsittelystä tuotantotukien, markkinointi- ja levitystukien ja slate-kehittämistukien osalta.

Niina Otva

hallintojohtaja

09) 6220 3028

Hyväksyy tukisopimukset ja -selvitykset sekä vastaa tuotantotuen puolella tukiasiakkaiden taloudellisesta neuvonnasta.

Maarit Luukkonen

Toimistovastaava

(09) 6220 300

Vastaa puhelinvaihteesta, asiakaspalvelusta, vieraiden vastaanotosta, sähköpostitiedottamisesta sekä muista toimistotehtävistä.

Kaisa Nirkkonen

Johdon erityisavustaja

(09) 6220 3017

Toimii toimitusjohtajan assistenttina ja säätiön hallituksen sihteerinä.

Jussi-Pekka Isoviita

IT-järjestelmänvalvoja

(09) 6220 3052

Vastaa säätiön tietohallinnosta sekä it-järjestelmistä ja -laitteista.

Viestintä ja tutkimus

Reetta Hautamäki

Viestintäpäällikkö

(09) 6220 3044

Vastaa säätiön viestinnästä, verkkosivuista, julkaisuista ja tilastoista sekä erilaisten vierailujen ja tapahtumien organisoinnista.

Petri Peltonen

Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija

(09) 6220 3034

Vastaa elokuvasäätiön ja koko elokuva-alan tiedonkeruusta ja tilastoinnista. Koordinoi säätiön tutkimustoimintaa.

Marjo Pipinen

Viestintäasiantuntija

(09) 6220 3020

Hoitaa säätiön sosiaalisen median kanavia, avustaa verkkosivujen päivittämisessä sekä tiedotteiden, uutiskirjeiden ja painotuotteiden toimittamisessa.

Tuotanto

Tiina Kivelä

Tuotantokoordinaattori

(09) 6220 3016

Vastaa kehittämistuen hakemusten, tukisopimusten ja loppuselvitysten käsittelystä.

Susanna Haarla

Tuotantokoordinaattori

(09) 6220 3033

Vastaa käsikirjoitusapurahan haku- ja tukiprosessista, sekä tuotantotukisopimuksista dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja draamasarjojen osalta.

Sarita Koskelin

Tukiesittelijä: pitkät näytelmäelokuvat, yli 22 minuuttiset draamasarjat.

(09) 6220 3029

Toimii pitkien elokuvien ja tv-draamasarjojen tuotantotukipäätösten esittelijänä (kehittämis-, tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki).

Pirjo Koskelo

Tuotantokontrolleri

(09) 6220 3031

Vastaa pitkien näytelmäelokuvien tuotantotuen, markkinointi- ja levitystuen sekä usean elokuvan slate-kehittämistuen hakemusten ja tukisopimusten käsittelystä.

Piia Nokelainen

Tukiesittelijä: lyhytelokuvat, dokumenttielokuvat, tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot), lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuki

(09) 6220 3025

Toimii lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä lyhytjaksoisten tv-sarjojen tukipäätösten (kehittämis- ja tuotantotuki sekä dokumenttielokuvien markkinointi- ja levitystuki), dokumenttielokuvien käsikirjoitusapurahapäätösten sekä lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuen tukipäätösten esittelijänä.

Petri Rossi

Suomen Eurimages-edustaja

(09) 6220 3030

Toimii Suomen kansallisena edustajana Eurimages-rahastossa.

Pekka Uotila

tukiesittelijä: lyhytelokuvat, dokumenttielokuvat, tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot), lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuki

(09) 6220 3022

Toimii lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä lyhytjaksoisten tv-sarjojen tuotantotukipäätösten (kehittämis- ja tuotantotuki sekä dokumenttielokuvien markkinointi- ja levitystuki), dokumenttielokuvien käsikirjoitusapurahapäätösten sekä lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuen tukipäätösten esittelijänä.

Kari Paljakka

Tukiesittelijä: pitkät näytelmäelokuvat ja kansainväliset vähemmistöyhteistuotannot

(09) 6220 3012

Toimii esittelijänä pitkien elokuvien tukipäätöksille sekä päätöksille sellaisista kansainvälisistä yhteistuotannoista, joissa suomalainen tuotantoyhtiö on vähemmistöosatuottajana (kehittämis-, tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki). Toimii Suomen edustajan varaedustajana Eurimages-rahastossa.

Kaisu Isto

Tukiesittelijä: fiktioelokuvien ja tv-sarjojen käsikirjoitusapurahat

(09) 6220 3037

Esittelee pitkien ja lyhyiden fiktioelokuvien sekä tv-sarjojen käsikirjoitusapurahapäätökset.

Esitys ja levitys

Harri Ahokas

Kotimaan levityspäällikkö

(09) 6220 3035

Vastaa esitystoiminnan ja levitystoiminnan tuista.

Kansainvälinen osasto

Suvi Paavola

Kulttuuriviennin suunnittelija / dokumenttielokuvat

(09) 6220 3021

Toimii dokumenttielokuvien kulttuuriviennin tukien käsittelijänä. Vastaa dokumenttielokuvien festivaalilevityksestä ja neuvoo niiden kansainväliseen kysyntään liittyvissä asioissa. Toimialueeseen kuuluvat elokuvasäätiön tai AVEK:n tuotantotukea saaneet dokumenttielokuvat.

Otto Suuronen

Kulttuuriviennin suunnittelija / Lyhytelokuvat

09) 6220 3019

Toimii lyhytelokuvien (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat) kulttuuriviennin tukien käsittelijänä. Vastaa lyhytelokuvien festivaalilevityksestä ja neuvoo lyhytelokuvien kansainväliseen kysyntään liittyvissä asioissa. Toimialueeseen kuuluvat elokuvasäätiön tai AVEK:n tuotantotukea saaneet lyhytelokuvat. Kuratoi myös lyhytelokuvaohjelmistoja Suomen elokuvasäätiön omiin yleisönäytöksiin sekä erikseen sovittaviin tapahtumiin.

Jenni Domingo

Kulttuuriviennin koordinaattori / pitkät elokuvat

(09) 6220 3032

Toimii pitkien näytelmäelokuvien kulttuuriviennin matka- ja materiaalitukien käsittelijänä, tekee sopimukset pitkien elokuvien kulttuuriviennin hanketuista ja avustaa asiakkaita hakuprosessissa. Vastaa myös pitkien näytelmäelokuvien festivaalilevityksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä kv-päällikön ja tuotantoyhtiöiden kanssa.

Jaana Puskala

Kansainvälisen osaston päällikkö

(09) 6220 3026

Toimii osaston esimiehenä ja osana säätiön johtoryhmää. Vastaa festivaalilevityksestä ja muusta kansainvälisestä promootiosta sekä kulttuuriviennin hanketuesta pitkien elokuvien osalta.

Arttu Manninen

Kulttuuriviennin assistentti

(09) 6220 3032

Avustaa elokuvien festivaalilevityksessä ja vastaa kopioliikenteen käytännön tehtävistä.

Kino K-13

Tomi Sonck

Teknikko

(09) 6220 3015

Vastaa Kino K-13:n esitys- ja kokoustekniikan ylläpidosta ja kehittelystä. Hoitaa elokuvien esitykset ja tilaisuuksien järjestelyt. Toimii myös elokuvasäätiön henkilöstön tietotekniikan tukena, säätiön esitystekniikan asiantuntijana sekä kiinteistönhuoltajana.

Riitta Haapiainen

Teatteripäällikkö

(09) 6220 3027

Vastaa säätiön elokuvateatterin Kino K-13:n toiminnasta; varauksista, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Hoitaa elokuvien esitykset ja tilaisuuksien järjestelyt. Vastaa lastennäytöksistä. Tekee myös elokuvien ikärajaluokituksia.

Luova Eurooppa -yhteyspiste / media

Kerstin Degerman

Toiminnanjohtaja

(09) 6220 3013

Vastaa EU:n Luova Eurooppa -yhteyspisteestä Suomen elokuvasäätiössä tehtävänkuvanaan Median alaohjelman hankeneuvonta, hallinto, raportointi ja luennointi elokuva-alan oppilaitoksissa.

Inkeri Lundgren

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedottaja

(09) 6220 3024

Vastaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan liittyvästä tiedotuksesta, tilastoinnista ja Luova Eurooppa -yhteyspisteen nettisivujen päivityksestä Median alaohjelman osalta. Työnkuvaan kuuluu myös tukiin liittyvä neuvontatyö.