Henkilöstön toimenkuvat ja puhelinnumerot

Johto

Lasse Saarinen

johtaja

(09) 6220 300

lasse.saarinen@ses.fi

Johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymän strategian tai muiden linjausten tai ohjeiden mukaisesti ja toimeen panee säätiön hallituksen päätökset. Johtaja huolehtii säätiön juoksevasta hallinnosta ja ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt.

Hallinto

Niina Otva

Hallintojohtaja

09) 6220 3028

niina.otva@ses.fi

Vastaa säätiön taloudesta ja hallinnosta. Toimii johtajan varahenkilönä.

Pirjo Harmainen

Taloushallinnon asiantuntija

(09) 6220 3036

pirjo.harmainen@ses.fi

Vastaa laskutuksesta, maksatuksesta ja kirjanpidosta, muista taloushallinnon tehtävistä sekä loppuselvitysten käsittelystä tuotantotukien, markkinointi- ja levitystukien ja slate-kehittämistukien osalta.

Kaisa Nirkkonen

Johdon erityisavustaja

(09) 6220 3017

kaisa.nirkkonen@ses.fi

Toimii johtajan assistenttina ja säätiön hallituksen sihteerinä.

Maarit Luukkonen

Toimistovastaava

(09) 6220 300

maarit.luukkonen@ses.fi

Vastaa puhelinvaihteesta, asiakaspalvelusta, vieraiden vastaanotosta, sähköpostitiedottamisesta sekä muista toimistotehtävistä.

Jussi-Pekka Isoviita

IT-järjestelmänvalvoja

(09) 6220 3052

jussi-pekka.isoviita@ses.fi

Vastaa säätiön tietohallinnosta sekä it-järjestelmistä ja -laitteista.

Tomi Sonck

Teknikko

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Toimii henkilöstön tietotekniikan tukena ja säätiön esitystekniikan asiantuntijana. Vastaa säätiön kiinteistöstä.

Viestintä ja tutkimus

Reetta Hautamäki

Viestintäpäällikkö

(09) 6220 3044

reetta.hautamaki@ses.fi

Vastaa säätiön viestinnästä, verkkosivuista, julkaisuista ja tilastoista sekä erilaisten vierailujen ja tapahtumien organisoinnista.

Marjo Pipinen

Viestintäasiantuntija

(09) 6220 3020

marjo.pipinen@ses.fi

Hoitaa säätiön sosiaalisen median kanavia, avustaa verkkosivujen päivittämisessä sekä tiedotteiden, uutiskirjeiden ja painotuotteiden toimittamisessa.

Petri Peltonen

Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija

(09) 6220 3034

petri.peltonen@ses.fi

Vastaa elokuvasäätiön ja koko elokuva-alan tiedonkeruusta ja tilastoinnista. Koordinoi säätiön tutkimustoimintaa.

Tuotanto

Matti Paunio

Tuotantojohtaja

(09) 6220 3038

matti.paunio@ses.fi

Toimii tuotannon tukiesittelijöiden ja levitysosaston valmistelijan esihenkilönä sekä vastaa tuotanto-osaston toiminnan suunnittelusta ja budjetista. Toimii myös Suomen edustajana Eurimages-rahastossa ja koordinoi säätiön kansainvälisiä koulutus- ja tuotantorahoitushankkeita.

 

Pirjo Koskelo

Tuotantokontrolleri

(09) 6220 3031

pirjo.koskelo@ses.fi

Vastaa pitkien näytelmäelokuvien tuotantotuen, markkinointi- ja levitystuen sekä usean elokuvan slate-kehittämistuen hakemusten ja tukisopimusten käsittelystä.

Tiina Kivelä

Tuotantokoordinaattori

(09) 6220 3016

tiina.kivela@ses.fi

Vastaa kehittämistuen hakemusten, tukisopimusten ja loppuselvitysten käsittelystä.

Susanna Haarla

Tuotantokoordinaattori

(09) 6220 3033

susanna.haarla@ses.fi

Vastaa käsikirjoitusapurahan haku- ja tukiprosessista, sekä tuotantotukisopimuksista dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja draamasarjojen osalta.

Kaisu Isto

Tukiesittelijä: fiktioelokuvien ja tv-sarjojen käsikirjoitusapurahat

(09) 6220 3037

kaisu.isto@ses.fi

Esittelee pitkien ja lyhyiden fiktioelokuvien sekä tv-sarjojen käsikirjoitusapurahapäätökset.

Sarita Koskelin

Tukiesittelijä: pitkät näytelmäelokuvat, yli 22 minuuttiset draamasarjat.

(09) 6220 3029

sarita.koskelin@ses.fi

Toimii pitkien elokuvien ja tv-draamasarjojen tuotantotukipäätösten esittelijänä (kehittämis-, tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki).

Kari Paljakka

Tukiesittelijä: pitkät näytelmäelokuvat ja kansainväliset vähemmistöyhteistuotannot

(09) 6220 3012

kari.paljakka@ses.fi

Toimii esittelijänä pitkien elokuvien tukipäätöksille sekä päätöksille sellaisista kansainvälisistä yhteistuotannoista, joissa suomalainen tuotantoyhtiö on vähemmistöosatuottajana (kehittämis-, tuotanto- sekä markkinointi- ja levitystuki). Toimii Suomen edustajan varaedustajana Eurimages-rahastossa.

Iris Olsson

tukiesittelijä: lyhytelokuvat, dokumenttielokuvat, tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot), lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuki

(09) 6220 3007

iris.olsson@ses.fi

Toimii lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä lyhytjaksoisten tv-sarjojen tuotantotukipäätösten (kehittämis- ja tuotantotuki sekä dokumenttielokuvien markkinointi- ja levitystuki), dokumenttielokuvien käsikirjoitusapurahapäätösten sekä lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuen tukipäätösten esittelijänä.

Eero Tammi

tukiesittelijä: lyhytelokuvat, dokumenttielokuvat, tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot), lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuki

(09) 6220 3025

eero.tammi@ses.fi

Toimii lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä lyhytjaksoisten tv-sarjojen tuotantotukipäätösten (kehittämis- ja tuotantotuki sekä dokumenttielokuvien markkinointi- ja levitystuki), dokumenttielokuvien käsikirjoitusapurahapäätösten sekä lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuen tukipäätösten esittelijänä.

Esitys ja levitys

Ilmari Arnkil

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

(09) 6220 3035

ilmari.arnkil@ses.fi

Valmistelee esitystoiminnan ja levitystoiminnan tuet.

Kansainvälinen osasto

Jaana Puskala

Kansainvälisen osaston päällikkö

(09) 6220 3026

jaana.puskala@ses.fi

Toimii osaston esimiehenä ja osana säätiön johtoryhmää. Vastaa festivaalilevityksestä ja muusta kansainvälisestä promootiosta sekä valmistelee pitkien elokuvien kulttuuriviennin hanketuet.

Jenni Domingo

Kulttuuriviennin koordinaattori / pitkät elokuvat

(09) 6220 3032

jenni.domingo@ses.fi

Valmistelee pitkien näytelmäelokuvien kulttuuriviennin matka- ja materiaalituet ja avustaa asiakkaita hakuprosessissa. Vastaa myös pitkien näytelmäelokuvien festivaalilevityksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä kv-päällikön ja tuotantoyhtiöiden kanssa.

Suvi Railo

Kulttuuriviennin suunnittelija / dokumenttielokuvat

(09) 6220 3021

suvi.railo@ses.fi

Valmistelee dokumenttielokuvien kulttuuriviennin tuet. Vastaa dokumenttielokuvien festivaalilevityksestä ja neuvoo niiden kansainväliseen kysyntään liittyvissä asioissa. Toimialueeseen kuuluvat elokuvasäätiön tuotantotukea saaneet dokumenttielokuvat.

Otto Suuronen

Kulttuuriviennin suunnittelija / Lyhytelokuvat

(09) 6220 3019

otto.suuronen@ses.fi

Valmistelee lyhytelokuvien (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat) kulttuuriviennin tuet. Vastaa lyhytelokuvien festivaalilevityksestä ja neuvoo lyhytelokuvien kansainväliseen kysyntään liittyvissä asioissa. Toimialueeseen kuuluvat elokuvasäätiön tuotantotukea saaneet lyhytelokuvat. Kuratoi myös lyhytelokuvaohjelmistoja Suomen elokuvasäätiön omiin yleisönäytöksiin sekä erikseen sovittaviin tapahtumiin.

Arttu Manninen

Kulttuuriviennin assistentti

044 491 9069

arttu.manninen@ses.fi

Avustaa elokuvien festivaalilevityksessä ja vastaa kopioliikenteen käytännön tehtävistä.

Kino K-13

Riitta Haapiainen

Teatteripäällikkö

(09) 6220 3027

riitta.haapiainen@ses.fi

Vastaa säätiön elokuvateatterin Kino K-13:n toiminnasta; varauksista, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Hoitaa elokuvien esitykset ja tilaisuuksien järjestelyt. Vastaa lastennäytöksistä. Tekee myös elokuvien ikärajaluokituksia.

Tomi Sonck

Teknikko

(09) 6220 3015

tomi.sonck@ses.fi

Vastaa Kino K-13:n esitys- ja kokoustekniikan ylläpidosta ja kehittelystä. Hoitaa elokuvien esitykset ja tilaisuuksien järjestelyt. Toimii myös elokuvasäätiön henkilöstön tietotekniikan tukena, säätiön esitystekniikan asiantuntijana sekä kiinteistönhuoltajana.

Luova Eurooppa -yhteyspiste / media

Kerstin Degerman

Toiminnanjohtaja

(09) 6220 3013

kerstin.degerman@ses.fi

Vastaa EU:n Luova Eurooppa -yhteyspisteestä Suomen elokuvasäätiössä tehtävänkuvanaan Median alaohjelman hankeneuvonta, hallinto, raportointi ja luennointi elokuva-alan oppilaitoksissa.

Inkeri Lundgren

Luova Eurooppa -yhteyspisteen tiedottaja

(09) 6220 3024

inkeri.lundgren@ses.fi

Vastaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan liittyvästä tiedotuksesta, tilastoinnista ja Luova Eurooppa -yhteyspisteen nettisivujen päivityksestä Median alaohjelman osalta. Työnkuvaan kuuluu myös tukiin liittyvä neuvontatyö.

Vieritä ylös