Esitys ja levitys

Suomen elokuvasäätiö tukee monipuolisesti elokuvan esitys- ja levitystoimintaa Suomessa.

Esitystoiminnan tukien tarkoituksena on edistää elokuvan esittämistä ja saatavuutta elokuvateattereissa sekä kehittää ohjelmiston ja toiminnan laatua ja monipuolisuutta. Tukea myönnetään hakemuksesta elokuvateattereiden kunnostukseen, laitehankintoihin sekä elokuvateattereiden toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on alueellisesti laaja, teknisesti edistynyt, saavutettava ja ohjelmistollisesti monipuolinen elokuvateatteriverkosto.

Levitystoiminnan tukien tarkoituksena on edistää erityisesti kotimaisen elokuvan esittämistä ja saatavuutta maanlaajuisessa elokuvateatteriverkostossa sekä muissa levityskanavissa. Tukea myönnetään ohjelmistoa monipuolistavien, koko maailman elokuvakulttuuria edustavien laadukkaiden elokuvien maahantuontiin. Digitaalista monikanavajakelua tuetaan markkinointi- ja levitystuella.

Suomen elokuvasäätiö myöntää tukea valtakunnallisesti merkittävien festivaalien järjestämistä varten. Tukea varten opetusministeriö myöntää säätiölle vuosittain vahvistetun valtion avustuksen. Valtakunnallisesti merkittävä -määrittely tarkoittaa käytännössä sekä määrällistä että laadullista edustavuutta ja festivaaliorganisaation järjestelypotentiaalia. Harkinnassa otetaan erityisesti huomioon ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus sekä kansainvälinen tai valtakunnallinen kiinnostavuus niin yleisön kuin mediankin näkökulmasta. Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa elokuvasäätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen. Tukea myönnetään rekisteröidyille yhteisöille.

Esitys- ja levitystoiminnan tuella on hakuajat, jotka elokuvasäätiön hallitus vahvistaa vuosittain. Tuen perusperiaate on enintään 50 % hankkeen arvonlisäverottomista kustannuksista.

Kaikkia elokuvasäätiön tukia haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta, ja hakemuksiin käytetään elokuvasäätiön tukihakemus- ja selvityspohjia. Hakijoiden tulee perehtyä tukioppaisiin ja hakuilmoituksiin ennen hakemuksen jättämistä. Elokuvasäätiön tukien haku on jatkuva eli tukihakemuksen voi jättää säätiön sähköiseen hakujärjestelmään milloin tahansa. Tukihakemuksille on kuitenkin määritelty myös viimeiset jättöajat, niitä käsittelevien tukipäätöskokousten aikataulun mukaisesti.

Levitysosaston yhteystiedot

Haettavat tuet ja hakuajat

Esityksen ja levityksen tukioppaat

Vieritä ylös