Säätiö

Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa jakelukanavissa. Säätiö vastaa keskeisesti myös suomalaisen elokuvan kulttuuriviennistä ja jakaa elokuvien kansainvälisen toiminnan tukea.

Suomen elokuvasäätiö on perustettu vuonna 1969. Se on itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. Säätiön tukitoimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen ja EU-komission hyväksymä notifikaatio valtion elokuvatukiohjelmasta.

Säätiö saa varansa Veikkauksen voittovaroista elokuvataiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta.

Elokuvasäätiön johtaja on Lasse Saarinen.

Suomen elokuvasäätiön arvot: ”Olemme palveleva asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen. Ennakoitava ja reilu työskentelytapamme rakentaa luottamusta. Kehitämme toimintaamme rohkeasti, uteliaasti ja avoimesti.”

Elokuvasäätiön logot:

Vieritä ylös