Hakuilmoitus: Kulttuuriviennin hanketuki

Tuen tavoite

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä sekä vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.

Kenelle?

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi. Toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvataidetta sekä edistää elokuvien levitystä ulkomailla.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt tai sarjamuotoiset näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmä.

Kulttuuriviennin hanketukea voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan markkinointiin ja jakeluun tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan kansainvälisiä kaupallisia hyödyntämisoikeuksia tai kotimaisen elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Kulttuuriviennin hanketuki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan vienninedistämistoimenpiteisiin. Hanketukea voidaan myöntää myös aiemmin julkaistujen elokuvien digitointiin, jos niillä on suomalaisen elokuvakulttuurin edistämisen kannalta merkittävää kansainvälistä kiinnostavuutta.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %). Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Kulttuuriviennin hanketuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa hankkeen tuotannollis-taloudellinen toteutettavuus, kansainvälinen merkittävyys sekä hankkeen kyky tuottaa uusia kansainvälistymisen toimintatapoja. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä toimittamalla hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiölle.  Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön 

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

Erityisehdot

 • Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan jakeluun,
  1) joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
  2) jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
  3) johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille  maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.
 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kulttuuriviennin hanketuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätös tehdään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa hakemuksen saapumisesta liitteineen. Hakemusten käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pitkät näytelmäelokuvat, yli 22 minuuttiset draamasarjat: kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala, p. (09) 6220 3026, jaana.puskala(at)ses.fi

Dokumenttielokuvat (yli 30 min.): kulttuuriviennin suunnittelija Suvi Railo, p. (09) 6220 3021, suvi.railo(at)ses.fi

Lyhytelokuvat (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat), tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot): kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen, p. (09) 6220 3019, otto.suuronen(at)ses.fi

Lisäohjeita hakemisesta ja tuen myöntämisestä tukioppaassa.

Vieritä ylös