Hakuilmoitus: Ohjelmistotuki

Hakuaika päättyy: 29.02.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 12.

Hakuaika

Haku päättyy 29.2.2020 klo 24:00.

Päätökset tehdään viikolla 12/2020.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Ohjelmistotuen tavoitteena on edistää laadukkaan, monipuolisen ja maailman elokuvakulttuuria ja eri elokuvagenrejä laajasti edustavan elokuvaohjelmiston maahantuontia ja sen tehokasta levitystä, markkinointia ja esittämistä elokuvateattereissa. Tuen painopiste on niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Ohjelmistotuen tarkoituksena on edistää myös säännöllisesti toimivien elokuvafestivaalien kansainvälisiä ohjelmistohankintoja.

Kenelle?

Tuki on tarkoitettu ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa tai elokuvafestivaalia järjestävälle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, jolla on elokuvan esitysoikeudet festivaalille

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterilevitykseen tarkoitetun elokuvan maahantuontiin enintään 15 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä toteutuneista maahantuonti- ja markkinointikustannuksista.

Lasten- ja perhe-elokuvien dubbauskustannuksiin elokuvateatterilevityksessä voidaan lisäksi myöntää tukea enintään 19 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä toteutuneista kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää elokuvafestivaalien kansainvälisiin ohjelmistohankintoihin enintään 500 euroa elokuvaa kohti ja enintään 10 000 euroa yhtä festivaalia kohti. Tuen kohteena voivat olla elokuvan esitysoikeuksien haltijalle suoritettavat esityskorvaukset ja kansainväliset rahtikulut. Tukikelpoisia ovat elokuvat, jotka esitetään elokuvafestivaalin näytöksen lisäksi viidessä (5) eri elokuvateatterissa joko festivaalin aikana tai sen ulkopuolella.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön hakulomake (huom! eri lomakkeet levitysyhtiöille ja elokuvafestivaaleille)
 • elokuvan levityssopimus (levitysyhtiöt)
 • elokuvan kustannusarvio
 • elokuvan markkinointi- ja levityssuunnitelma (levitysyhtiöt)
 • festivaalin kiertuetoiminnan kustannusarvio
 • festivaalin rahoitussuunnitelma

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  Osakasluettelo toimitetaan hakijan liitteisiin kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Ohjelmistotuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Elokuva rikastuttaa ja monipuolistaa teattereiden ohjelmistoa ja edustaa ennakkoluulottomasti uusia elokuvamaita, -kulttuureita tai alakulttuureita. Elokuvan levityssuunnitelmasta käy ilmi tavoitteena oleva tehokas levitys. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen painopiste on ensimmäisen tai toisen elokuvan ohjaajien elokuvissa ja niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan maahantuontiin ja jakeluun,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Elokuvateatterilevitykseen tukea saanut elokuva on tekstitettävä suomeksi ja ruotsiksi.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Kun säätiö on myöntänyt elokuvalle ohjelmistotukea, tuensaajan on liitettävä elokuvan lehdistö- ja markkinointimateriaaleihin ja elokuvan esitystietoihin maininta myönnetystä ohjelmistotuesta.

Päätöskäsittelyn edellytyksenä on, että elokuvan maahantuoja on järjestänyt elokuvan esityksen tuen käsittelijälle ennen hakemuksen käsittelyä.

Ohjelmistotuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilastojen ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta tai elokuvaa ei ole esitetty hakemuksen käsittelijälle.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää ohjelmistotuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 12.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Ohjelmistotuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (50 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. (09) 6220 3035

Vieritä ylös