Hakuilmoitus: Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

Hakuaika päättyy: 03.02.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 10.

HAKUAIKA

Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 24.00

TUEN TAVOITE

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää kotimaista elokuvakulttuuria, lähtökohtina osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaista elokuvakulttuuria ja sen kehittymistä.

KENELLE

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille yhteisölle tai Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle kotimaista elokuvakulttuuria edistäviin hankkeisiin.

MIHIN TARKOITUKSEEN JA MINKÄ SUURUINEN TUKI?

Tuki on tarkoitettu kotimaisiin hankkeisiin, jotka monipuolistavat ja vahvistavat kotimaista elokuvakulttuuria ja elokuva-alaa. Tämä tukimuoto ei korvaa, eikä sillä voi täydentää samaan käyttötarkoitukseen suunnattua muuta säätiön tukea.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä yksittäiselle hankkeelle on 30 000 euroa.

MITEN HAETAAN?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata sähköiseen hakujärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

  •  hankkeen kokonaissuunnitelma
  •  hankkeen yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  •  sopimukset tai sitovat vahvistukset rahoitussuunnitelman mukaisesta muusta rahoituksesta

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Muun elokuvakulttuurin edistämisen hanketuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa hankkeen tuotannollis-taloudellinen toteutettavuus sekä hankkeen merkittävyys kotimaisen elokuvakulttuurin ja -alan kehittämisessä. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä käytettävissä olevat määrärahat

Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää muun elokuvakulttuurin edistämisen tukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö, puh. (09) 6220 300, ses(at)ses.fi

Vieritä ylös