Hakuilmoitus: Koulutustuki

Hakuaika päättyy: 29.02.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 12.

Hakuaika

Haku päättyy 29.2.2020 klo 24:00.

Päätökset tehdään viikolla 12.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Koulutustuen tavoitteena on edistää elokuvajakelun piirissä toimivien henkilöiden ammattitaidon ja osaamisen kehittymistä.

Kenelle?

Koulutustukea voidaan myöntää elokuvan esitys- ja levitystoiminnassa tai elokuvafestivaaleilla työskenteleville henkilöille.

Samassa organisaatiossa työskenteleville samaan koulutukseen tukea voidaan myöntää vain yhdelle henkilölle vuodessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Koulutustukea voidaan myöntää esitys- ja levitystoiminnan piirissä toimivien henkilöiden osallistumiseen ammattitaitoa kehittäviin kansainvälisiin koulutusohjelmiin tai -tilaisuuksiin.

Tuen määrä

Tukea voidaan myöntää kattamaan koulutusohjelman osallistumismaksu sekä kohtuulliset matka- ja majoituskulut ilman päivärahoja.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %). Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi.

Koulutustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä elokuvasäätiölle tilitettyjä toteutuneita kuluja vastaan hakemuksen liitteinä toimitettujen maksutositteiden mukaisesti.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • elokuvasäätiön haku- ja kustannusselvityslomake
  • raportti toteutuneesta koulutuksesta
  • kuluselvitys toteutuneista kuluista tositteineen
  • työnantajan suosituskirje

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Koulutustuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Koulutukseen osallistuminen kehittää esitys- ja levitystoiminnan ammattimaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden ammattitaitoa ja osaamista. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Koulutustukeen oikeutettua on osallistuminen esimerkiksi EU:n Luova Eurooppa -ohjelman markkinoinnin, levityksen ja esitystoiminnan ammattilaisille suunnattuihin koulutusohjelmiin tai -tilaisuuksiin.

Erityisehdot

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää koulutustuista elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 12.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Koulutustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen. 

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. (09) 6220 3035

Lisäohjeita hakemisesta ja tuen myöntämisestä tukioppaassa.

Vieritä ylös