Hakuilmoitus: Kotimaisten elokuvien digitointituki

Hakuaika päättyy: 28.02.2019 31.10.2019
Päätös: Päätökset tehdään viikoilla 13 ja 51.

Hakuajat

Haku päättyy 31.10.2019 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Tuen tavoitteena on tukea 1980-luvun jälkeen tuotettujen kotimaisten elokuvien digitaalisten esityskopioiden valmistamista elokuvateatteri- ja festivaaliesityksiä sekä suoratoisto- ja muuta digitaalista jakelua varten.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvan ammattimaisesti toimivalle levitysyhtiölle, jolla on elokuvan Suomen levitysoikeudet tai yhtiölle, joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa ja ulkomailla.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää 1980-luvun jälkeen tuotettujen kotimaisten elokuvien digitaalisen esityskopion teknisiin kustannuksiin (mm. skannaus filminegatiivista, värinmäärittely, äänen siirto, miksaus, tekstitys kuulovammaisia varten, toiselle kotimaiselle kielelle ja englanniksi).

Tuen enimmäismäärä yhtä elokuvaa varten on enintään 20 000 euroa ja enintään 70 % digitoinnin kokonaiskuluista silloin kun elokuva tulee teatteri- ja festivaaliesityksiin ja enintään 10 000 euroa ja enintään 70 % digitoinnin kuluista, kun elokuva tulee pelkästään suoratoistojakeluun (VOD) tai hyödyntää muita digitaalisia jakelumuotoja tai alustoja.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön hakulomake
 • selvitys elokuvan tulevasta levityksestä: levityssopimukset
 • selvitys elokuvan esitysoikeuksista
 • tiedot tekstityksistä

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös: tasekirja ja tilintarkastuskertomus
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote
 • enintään kolme kuukautta vanha verovelkatodistus
 • enintään kolme kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Kotimaisten elokuvien digitointituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita. Tukipäätöstä tehtäessä hanketta arvioidaan ottaen huomioon elokuvan/elokuvien esittämiseen osoitettu kysyntä joko elokuvateatterilevityksessä, elokuvafestivaaleilla, suoratoistopalveluissa tai muilla digitaalisilla jakelualustoilla. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa. Myös allekirjoitettu ja voimassa oleva levityssopimus ammattimaisen levitysyhtiön katsotaan hankkeelle merkittäväksi eduksi.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan digitointiin,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Digitointitukea saanut elokuva tulee tekstittää suomeksi, ruotsiksi ja kuulovammaisia varten.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kotimaisten elokuvien digitointituet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 51.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen 
Digitointituki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä (20 %) kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

Lisätiedot

Kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas, harri.ahokas(at)ses.fi, p. (09) 6220 3035

Lisäohjeita hakemisesta ja tuen myöntämisestä tukioppaassa.

Vieritä ylös