Hakuilmoitus: Käsikirjoitusapuraha fiktioelokuville ja -sarjoille

Hakuaika päättyy: 11.08.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 42.

HAKUAIKA

Haku päättyy 11.8.2020 klo 24:00.

TUEN TAVOITE

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Käsikirjoitusapurahan tavoitteena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Käsikirjoitusapurahan tarkoituksena on, että apurahalla valmisteltava käsikirjoitustyö johtaisi elokuvan jatkokehittelyn kautta tuotantoon.

KENELLE?

Käsikirjoitusapurahaa voidaan myöntää ammattimaiselle käsikirjoittajalle tai työryhmälle.

MIHIN TARKOITUKSEEN JA MINKÄ SUURUINEN APURAHA?

Käsikirjoitusapuraha on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvan pitkän, lyhyen tai sarjamuotoisen näytelmä-, animaatio- tai lastenelokuvan tai näiden yhdistelmän käsikirjoittamiseen tai siihen liittyvään taustatyöhön.

Apurahan määrä
Käsikirjoitusapurahaa myönnetään apurahakuukausina ja yhtä elokuvaa kohden voidaan myöntää enintään kaksitoista (12) apurahakuukautta. Kuukausiperusteinen apuraha on 1 900 €/kk.

Aiempia apurahapäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

MITEN HAETAAN?

Käsikirjoitusapurahaa haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen apurahan hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Pakolliset hakemuksen liitte

 • Säätiön mallin mukaan laadittu käsikirjoitussuunnitelma: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/
 • Laajempi sisältökuvaus
  Pitkän elokuvan sisältökuvaus voi olla:
  – Treatment / Step outline / käsikirjoitusversio / muu sisältökuvaus
  Lyhytelokuvan sisältökuvaus voi olla:
  –  Treatment / Step outline / käsikirjoitusversio / muu sisältökuvaus
 • Käsikirjoittajan sana ja työsuunnitelma

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

MILLÄ PERUSTEELLA HAKEMUKSIA ARVIOIDAAN?

Käsikirjoitusapuraha on harkinnanvaraista. Apurahaa voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan käsikirjoittamiseen, joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden ja jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä.

Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Käsikirjoitushakemusta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja taiteellisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon apurahanhakijan taiteelliset ja ammatilliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

ERITYISEHDOT

 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Käsikirjoitusapurahan myöntämisen edellytyksenä on, että apurahan hakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus suorittaa apurahan maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia.
 • Apurahansaajan tulee toimittaa apurahalla tehty työ elokuvasäätiön sähköiseen hakujärjestelmään hakemuksen liitteisiin.

Käsikirjoitusapurahaa ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

TIETO PÄÄTÖKSESTÄ

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää käsikirjoitusapurahaa koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 42.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

LISÄTIEDOT

Tuotantokoordinaattori Susanna Haarla, p. (09) 6220 3033, susanna.haarla(at)ses.fi

Vieritä ylös