Den Bästa Vännen

The Best Friend

Domestic title:
Den Bästa Vännen
Category:
Short films
Information:
30 min
Script:
Camilla Roos
Director:
Johan Karrento
Year:
2014
FFF support:
€60000
Budget:
€195000
Distribution:
Scroll to Top