Elokuvasäätiön tuotanto-osasto tiedottaa

Hakuajat ja päätösviikot syksyllä 2020

  • Dokumenttielokuvien käsikirjoitusapuraha
  • Kehittämis- ja tuotantotuki
  • Slate -kehittämistuki
  • Markkinointi- ja levitystuki
  • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Hakuaika päättyy:
11.8.2020, päätökset tehdään viikolla 41
20.10.2020, päätökset tehdään viikolla 51

Hakuilmoitukset

MUISTUTUS:

Sähköinen hakujärjestelmä ruuhkautuu viimeisenä hakupäivänä ja varsinkin hakupäivän viimeisinä tunteina!

Muistutamme, että hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle. Älkää siis jättäkö hakemuksen laatimista ja lähettämistä viime hetkeen.

Henkilövaihdos tuotanto-osastolla

Tuotantokoordinaattori Maria Leskinen on palannut entisiin tehtäviinsä 1.4.2020 alkaen. Tiina Kivelän määräaikainen työsuhde elokuvasäätiössä päättyy 30.4.2020.

Tuotanto-osaston toimenkuvat 

Elokuvasäätiön logon ja alkutunnisteen käyttö alku- ja lopputeksteissä

Suomen elokuvasäätiö ottaa käyttöön oman alkutunnisteen kaikille tuotantotukea saaneille elokuville. Alkutunnisteella halutaan nostaa esiin julkisen elokuvarahoitusjärjestelmän merkitystä monipuoliselle kotimaiselle elokuvatarjonnalle.

Säätiön alkutunniste kestää noin seitsemän sekuntia ja sitä on mahdollista käyttää joko äänen kanssa tai ilman. Alkutunnisteen lisäksi säätiön myöntämä tuki tulee edelleen mainita myös elokuvan tai sarjan lopputeksteissä ajantasaisen logon kanssa. Myönnetyn tuen mainitseminen lopputeksteissä koskee myös niitä tuotantoja, jotka ovat saaneet pelkästään säätiön kehittämistuen tai markkinointi- ja levitystuen.

Elokuvasäätiön ajantasaisen logon tulee näkyä myös kaikissa elokuvan tai sarjan markkinointimateriaaleissa (esim. julisteet) silloin kun muidenkin rahoittajien logot ovat käytössä.

Elokuvien alkutunniste

Tuotantotukea saanut elokuva on velvollinen liittämään elokuvasäätiön alkutunnisteen osaksi alkutekstejä muiden levitys-, rahoitus- tai tuotantoyhtiöiden tunnisteiden joukkoon kaikissa levityskanavissa. Säätiön alkutunnistetta tulee käyttää, vaikka muiden rahoittajien tunnisteita ei alkuteksteihin liitettäisi. Tunnisteesta saa käyttää myös äänetöntä versiota.

Alkutunniste on pakollinen tuotantotukea saaneiden elokuvien alkuteksteihin päätösvuodesta 2020 eteenpäin.

Elokuvasäätiön alkutunnisteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi on toimitettu myös suoraan jälkituotantoyhtiöihin, joissa se on helppo liittää kaikkiin esityskopioihin. Alkutunniste tiedostot ovat ladattavissa myös säätiön palvelimelta: https://fil.email/hbe4mzLm

Sarjojen ja vähemmistöyhteistuotantojen alkutekstit

Tuotantotukea saaneet sarjat ja kansainväliset vähemmistöyhteistuotannot ovat velvoitettuja mainitsemaan Suomen elokuvasäätiön alkuteksteissään, jos näin tehdään myös muiden rahoittajien ja yhteistyökumppanien osalta.

Elokuvasäätiön logot ja alkutunniste

Lopputekstit ja markkinointimateriaalit

Kun elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvalle tai sarjalle kehittämistukea, tuotantotukea tai markkinointi- ja levitystukea, on tuensaaja velvollinen liittämään elokuvan tai sarjan lopputeksteihin säätiön ajantasaisen logon sekä maininnan myönnetystä tuesta esim. Tuotantotuki/ Suomen elokuvasäätiö vvvv (päätösvuosi).

Elokuvasäätiön logon tulee näkyä myös kaikissa elokuvan tai sarjan markkinointimateriaaleissa (esim. julisteet) silloin kun muidenkin rahoittajatahojen logot ovat käytössä.

Ajantasaiset logot eri kieliversioina

Tukimuoto SES-logo + maininta tuesta lopputeksteissä SES-logo markkinointimateriaaleissa SES-alkutunniste alkuteksteissä SES-maininta alkuteksteissä
Kehittämistuki x x
Slate-kehittämistuki x x
Tuotantotuki / elokuva x x x
Tuotantotuki / sarja x x x
Tuotantotuki / vähemmistöyhteistuotanto x x x
50/50-tuotantotuki x x x
Markkinointi- ja levitystuki x x

Monimuotoisuutta tilastoidaan jatkossa tuotantoraportilla

Elokuvasäätiö ryhtyy keräämään tarkempia monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusindikaattoreita tuotantotukea saaneilta projekteilta. Tuotantotuen loppuselvityksen yhteydessä tuotantoyhtiö toimittaa jatkossa uuden tuotantoraporttilomakkeen.

Kerättyjä tietoja käytetään säätiön tukitoiminnan vaikutusten seurantaan ja elokuva-alan toimintaympäristön kehittämiseen. Tietoja julkaistaan vain niin, ettei yksittäisen tuotannon, yrityksen tai henkilön tiedot ole yksilöitävissä. Loppuselvityksen tuotantoraportti on ladattavissa elokuvasäätiön Ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

Raportti on pakollinen loppuselvitysliite tuotantotukea saaneille elokuville ja sarjoille päätösvuodesta 2020 eteenpäin.

Lisätietoja loppuselvityksen tuotantoraportista:

Petri Peltonen
Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija
petri.peltonen@ses.fi

Päivitetyt tukioppaat

Vieritä ylös