Själö

Själö

Lotta Petronella, Seppo Parkkinen
Lotta Petronella
Ilona Tolmunen
€90000
€260.000
Själö är en film om minnet, det som vi vill minnas och det som stannar kvar efter oss och vem som bestämmer över det.
Made
YLE
Vieritä ylös