Silmästä silmään

Silmästä silmään

Kategoria:
Dokumenttielokuvat
Käsikirjoittaja:
John Webster
Ohjaaja:
John Webster
Tuottaja:
John Webster
Valmistumisvuosi:
2020
SES-tuki:
€90000
Budjetti:
€209.536
Esittely:
Dokumentissa seurataan hinkirikoksen osapuolten – tekijän ja uhrin läheisten – pyrkimyksiä toipua traumaattisesta tapahtumasta. Yhtenä trauman purkumenetelmänä on jälkikäsittely, eli restoratiivinen dialogi (Redi). Redi-menetelmän kautta vakavan rikoksen uhrin omaisella on mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia ja tarvittaessa myös kohdata rikoksen tekijä – edellyttäen että tekijä katuu tekoaan. Kohtaaminen tapahtuu kasvotusten. Jälkikäsittelyä ohjaavat ammattisovittelijat ja psykologit ja keskeistä menetelmässä ei ole sopimuksen tekeminen vaan eräänlainen trauman purku, restoratiiviseen oikeuteen pohjaava kärsimyksen vähentäminen. Omaisten asema Suomessa on erittäin heikko, ja he jäävät lähes poikeuksetta ilman yhteiskunnan raastavien esitutkinta- ja oikeusprosessien aikana. Tämä voi siirtää surutyön alkamista vuosilla. Elokuvassa seurataan kolmen henkirikostapauksen jälkikäsittelyä Redi-menetelmällä. Tutustumme molempiin osapuoliin ennen kohtaamista. Elokuvassa kohtaaminen on se hetki jolloin trauman lukko saadaan avattua.Tämän jälkeen pääsemme seuraamaan miten osapuolet, erityisesti läheiset, saavat mahdollisuuden aloittaa surutyön parantavan vaiheen.
Tuotantoyhtiö:
Levitysyhtiö:
Yle
Vieritä ylös