Missä kuljimme kerran

Missä kuljimme kerran

TV-draama
Tv-sarja (6 x 50 min)
Jimmy Karlsson
Peter Lindholm
Aleksi Bardy, Annika Sucksdorff

Jessica Grabowsky, Jacob Öhrman, Andreas af Enehielm, Oskar Pöysti, André Wickström, Mikko Kouki, Lia Boysen, Alma Pöysti, Martin Bahne, Niklas Groundstroem, Peter Kanerva, Elmer Bäck, Kajsa Ek, Emmi Pesonen

€143000
€2500000
Den yttre handlingen utspelas i Helsingfors från den växande nationella andan under första världskriget, vi inbördeskriget samt modernitetens framväxt på 20-talet, fram till den uppblossande fascistiska Lapporörelsen i början av 30-talet. I centrum står en kärlekshistoria mellan överklassflickan Lucie Lillehjelm och den unge medelklassmannen Eccu Widing. Men kärleken hinner knappt spira då inbördeskriget kommer emellan och förändrar livet för dem. Eccu präglas av hemska minnen och blir alltmer inbunden och mörk, medan Lucie utmanar ramarna för en ung överklasskvinnas självständighet. Hon hamnar till slut i en omöjlig kärleksaffär med Allu, en ung socialist från arbetarklassen. En central sidohandling är en maktkamp mellan skribenten Ivar Grandell, en undflyende humanist, och Cedi Lilliehjelm, en hårdfast fascist som driver klasshatet till sin yttersta spets.
Helsinki-filmi Oy
Vieritä ylös